Etsivä löytää_kuva1

Etsivä löytää -hankkeessa tavoitetaan ja tuetaan palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia

TUKIKOHDAN UUDESSA ETSIVÄ LÖYTÄÄ -HANKKEESSA tehdään etsivää ja jalkautuvaa työtä Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Ihmisiä kohdataan siellä, missä he viettävät aikaa, kuten metro- ja juna-asemilla, ostareilla, kaduilla ja toreilla.

Lisäksi hanke tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa ja pitää kerran viikossa ständiä kirjaston aulassa. Hanke käynnistyi tämän vuoden kesäkuussa, mutta varsinainen asiakastyö käynnistyy 23. elokuuta.

AJATUS UUDESTA HANKKEESTA syntyi viime vuonna, kun korona-aikana havahduttiin jalkautuvan päihdetyön suureen tarpeeseen. Moni päihteitä käyttäville suunnattu kohtaamispaikka joutui sulkemaan ovensa ja kasvokkainen asiakastyö siirtyi verkkoon. Virtuaalinen tuki ei kuitenkaan tavoittanut monia kohderyhmään kuuluvia, sillä kaikilla ei ollut tarvittavia laitteita tai osaamista niiden käyttöön.

Niinpä Tukikohdassa käynnistettiin vuoden 2020 keväällä uutena toimintamuotona kaduille jalkautuva työ, jonka avulla voitiin viedä apua palveluiden ulkopuolella oleville.

Hankkeessa tavoitetaan ihmisiä, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai eivät ole tulleet niissä autetuiksi.

Avun tarve oli monella kasautunut, ja ihmiset kaipasivat apua esimerkiksi asumiseen ja Kela-asioihin liittyen. Myös jalkautuvan työn yhteydessä jaetut puhtaat käyttövälineet ja eväspussit tulivat suureen tarpeeseen. Nopeasti syntyi ajatus hankkeesta, joka voisi keskittyä jalkautuvaan päihdetyöhön. Uudelle Etsivä löytää -hankkeelle myönnettiin STEA:n kolmen vuoden rahoitus keväällä 2021.

ETSIVÄ LÖYTÄÄ -HANKKEESSA tavoitetaan ihmisiä, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai eivät ole tulleet niissä autetuiksi. Moni päihteitä käyttävä kokee palvelujärjestelmän vaikeasti hahmotettavana ja mutkikkaana. Avun hakemiseen voi olla suuri kynnys. Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joita perinteiset palvelut eivät usein tavoita riittävän hyvin. Apua ja tukea tarjotaan kuitenkin kaikille sitä tarvitseville iästä riippumatta.

“Tuemme asiakasta löytämään hänelle parhaiten sopivat palvelut. Mikäli asiakas haluaa, voimme lähteä tueksi erilaisiin tapaamisiin tai saattaa hänet palveluiden piiriin. Tarjoamme tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, pieniin ja isoihin arjen ongelmiin. Tavoite on, että ihmiset saavat osallisuuden kokemuksia ja heidän elämänlaatunsa voisi pienin askelin vahvistua”, kertoo hankevastaava Annika Mansner.

“Meitä voi lähestyä hyvin matalalla kynnyksellä. Kanssamme voi asioida myös anonyymisti, mikäli asiakas ei halua kertoa nimeään tai henkilötietojaan”, Annika korostaa.

Kukin asiakas määrittelee itse omat tavoitteensa, joihin saa halutessaan tukea.

HANKKEESSA JOKAINEN ASIAKAS kohdataan kunnioittavasti ja asiakkaan yksilölliset toiveet, tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Kukin asiakas määrittelee itse omat tavoitteensa, joihin saa halutessaan tukea. Tuen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi etuusasioiden hoitamiseen, laskujen maksamiseen, asumiseen tai palveluihin hakeutumiseen. Jalkautumisten aikana työntekijät jakavat myös puhtaita käyttövälineitä ja pientä evästä.

Etsivän työn lisäksi keskeinen osa hankkeen työtä tulee olemaan ständitoiminta Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Joka tiistai työntekijät ovat tavattavissa kirjaston aulassa sijaitsevalla ständillä. Sieltä kirjaston kävijät voivat saada tietoa hankkeesta, Tukikohdan muista palveluista ja laajemmin päihdepalveluista ja päihteistä.

"Ihan kuka vaan voi tulla juttelemaan kanssamme ständille. Toivomme, että kirjastossa kävijät tulisivat rohkeasti meitä moikkaamaan”, Annika kannustaa.

“Oodissa voimme tavoittaa laajasti erilaisia ihmisiä ja lisätä heidän tietouttaan päihdeasioihin liittyen.”

Hankkeen tulevan syksyn suunnitelmana on jalkautua eri alueille ja kartoittaa, millä alueilla olisi suurin tarve etsivälle työlle. Tavoitteena on myös tehdä hanke tutuksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Hankkeen kuulumisia pääsee seuraamaan Tukikohdan somekanavissa (Facebook, Instagram, Twitter) sekä järjestön verkkosivuilla.

 

Hankkeesta saat lisää tietoa hankkeen työntekijöiltä:

Annika Mansner

hankevastaava

puh. 044 493 1804

annika.mansner@tukikohta.org

 

Anu Ruotsalainen

hanketyöntekijä

puh. 044 238 3433

anu.ruotsalainen@tukikohta.org

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!