Sumea katunäkymä kävelevistä ihmisistä

Ei enää suljeta silmiä huumekuolemilta – huumekuolemien ehkäisemiseksi on olemassa lukuisia keinoja

Huumekuolemien määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan siinä missä esimerkiksi liikennekuolemat ja hukkumistapaturmat ovat vähentyneet (Tilastokeskus). Niiden kitkemiseen on riittänyt poliittista halua.

Valitettavasti huumekuolemien ehkäisyn kohdalla tarpeeksi vahva poliittinen tahto on jäänyt uupumaan. Päihdehuollon palveluihin ei ole ohjattu tarpeeksi resursseja, palveluiden kattavuus ja saatavuus ei ole ollut riittävää, eivätkä palvelut ole onnistuneet tavoittamaan suurimman avun ja tuen tarpeessa olevia. Myöskään keinovalikoima ei ole ollut tarpeeksi laaja. Suomesta puuttuu monia tutkitusti toimivia keinoja huumehaittojen ehkäisemiseksi, kuten huumeiden valvotut käyttötilat ja opioidien vasta-aine naloksonin laajempi saatavuus yliannostustilanteita varten. Näitä menetelmiä on käytössä lukuisissa muissa maissa ja niiden hyödyllisyydestä on saatu paljon kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Lisäksi yhä edelleen vallitseva kielteinen asenneilmapiiri ja ymmärrys huumeita käyttäviä ihmisiä kohtaan sekä huumeiden käytön rangaistavuus nostavat avun piiriin hakeutumisen kynnystä ja ovat omiaan lisäämään epäluottamusta viranomaisten ja huumeita käyttävien välillä.

Palvelujärjestelmän puutteista joudutaan maksamaan nyt kovaa hintaa. Tilastot surullisesti osoittavat, että erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden huumekuolemien määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Suomessa huumeisiin kuollaan keskimäärin 10 vuotta aikaisemmin kuin muualla Euroopassa. Vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 kuolemia oli 156 (Tilastokeskus).

Tilastotieto tukee myös Tukikohta ry:n asiakastyössä tehtyjä havaintoja. Asiakkaiden ongelmat ovat yhä monisyisempiä ja ihmisten elämäntilanteet vaikeita. Jo nuoren ihmisen kohdalla elämä voi olla monin tavoin solmussa. Järjestötyössä joudutaan säännöllisesti kuulemaan suru-uutisia asiakkaiden kuolemantapauksista.

THL on vastikään julkaissut seitsemän toimenpidettä sisältävän mallin, jonka avulla huumekuolemia voitaisiin Suomessa ehkäistä. Malli on julkaistu poliittisen päätöksenteon tueksi. Sen on laatinut huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä HEAR, johon kuuluu laaja joukko asiantuntijoita. Suosituksiin on päässyt vaikuttamaan merkittävästi kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan tahot.

Tukikohta ry vaatii, että hallituspuolueet ryhtyvät asiantuntijoiden suosittelemiin toimiin huumekuolemien ehkäisemiseksi. Tarve on kiistaton ja osaamista sekä tahtoa alan toimijoilta löytyy. Tavoitteellisella ja laaja-alaisella yhteistyöllä pystymme korjaamaan tilannetta. Toimien on kuitenkin oltava nopeita, sillä aikaa ei ole enää hukattavaksi.

 

Lisätietoja:

Ron Furman

Toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

puh. 040 820 2564

ron.furman@tukikohta.org

 

Juha Sedergren

Hankevastaava, Tukikohta ry & THL:n huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä HEAR:n jäsen

puh. 044 901 3304

juha.sedergren@tukikohta.org

Lue seuraavaksi

Haemme ohjaajaa Suunta-toimintaan!

18.9.2023

Haemme sosiaalialan ammattilaista ohjaajaksi päihdekuntoutujille suunnattuun toimintaan: Väylä-ryhmään ja Suunta-kurssille. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Haku päättyy 30.9.2023.

“Mahdotonta auttaa ilman mahdollisuutta auttaa” – kohtaamispaikka päihteitä käyttäville nuorille etsii uusia tiloja

8.9.2023

Tukikohta ry:n Nuorten tukikohta -hanke avasi Helsingin keskustaan kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille noin kaksi viikkoa sitten. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksen yllättäen juuri ennen toiminnan aloittamista.