Aluevaalit 2022, tavoitteemme.

Aluevaalitavoitteemme

Yhdenvertainen palveluiden saanti paikasta tai alueesta riippumatta.

 • Päihdepalveluiden alueellista eriarvoisuutta tulee poistaa. Tällä hetkellä asuinpaikka voi vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka nopeasti apua on tarjolla ja minkälaisten palveluiden piiriin on mahdollista päästä.
 • Avun etsimisen ja hoitoon hakeutumisen ei tule aiheuttaa lisäkuormitusta, epävarmuutta avun saannista tai kokemusta siitä, ettei ole tullut kuulluksi. Ihmisen tulee voida luottaa siihen, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee.

Ihminen palveluiden keskiöön.

 • Ihmisarvoisen kohtaamisen tulee olla palveluiden perusta. Tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaaminen madaltaa kynnystä hakeutua avun piiriin ja vahvistaa hoitoon sitoutumista.
 • Palveluiden tulee huomioida ihmisten yksilölliset tuen tarpeet ja elämäntilanteen kokonaisuus. Sen vuoksi tarvitaan monipuolisia, erilaisiin avun tarpeisiin vastaavia palveluita.

Monipuolisia palveluita erilaisiin tuen tarpeisiin - matalalla kynnyksellä.

 • Tarvitsemme monipuolisia palveluita: ehkäisevää työtä, matalan kynnyksen palveluita, haittoja vähentävää päihdetyötä sekä pitkäkestoista päihdekuntoutusta
 • Haittoja vähentävä ja kuntouttava työ eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan toisiaan täydentäviä työmuotoja. Esim. raitistuminen ei voi olla päihdepalveluiden ainoa tavoite, sillä kaikille päihteitä käyttäville ihmisille se ei ole realistinen vaihtoehto.
 • Tarvitaan erilaisia haittoja vähentäviä palveluita, joiden avulla vahvistetaan ihmisten toimintakykyä ja arkea sekä ehkäistään huumeiden käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja huumekuolemia.
 • Monipuoliset, matalalla kynnyksellä toimivat haittoja vähentävät palvelut voivat tavoittaa myös palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia ihmisiä ja luoda polkuja kohti kuntoutumista
 • Suomessa tulee ottaa rohkeasti kokeiluun mm. huumeiden valvotut käyttötilat

Järjestöt mukaan päätöksetekoon & palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen

 • Toimivan päihdepalvelujärjestelmän edellytyksenä on vahva ja tavoitteellinen yhteistyö kuntien, päättäjien, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kesken
 • Järjestöiltä löytyy vahvaa osaamista muun muassa asiakkaiden arkea ja elämäntilannetta koskien. Tätä osaamista tulee hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Äänestä aluevaaleissa. Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022. Lue lisää aluevaaleista: https://vaalit.fi/aluevaalit

Lue seuraavaksi

Tukikohdan toiminta kesällä 2023

30.5.2023

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Täältä voit lukea tarkemman tiedon jokaisen palvelumme osalta.

Haemme hanketyöntekijää Nuorten Tukikohta ja Etsivä löytää -hankkeisiin!

19.5.2023

Hanketyöntekijä tulee tekemään etsivää päihdetyötä ja kohtaamispaikkatoimintaa päihteitä käyttävien nuorten parissa.