Ajankohtaista

Tule meille töihin! Haemme Elämäntaitoryhmän ohjaajaa

Haemme osaavaan tiimiimme innostunutta, dynaamista ja kehittävällä työotteella varustautunutta sosiaalialan ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen haittojen vähentämisen tiimiimme. Ohjaajana työnkuvaasi kuuluu Elämäntaitoryhmien suunnittelu, kehittäminen ja ohjaus yhdessä...

Vuosikirja 2017 julkaistu

Tukikohta ry on julkaissut toimintakertomuksensa vuodelta 2017. Vuosikirja käsittelee järjestön toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se antaa kattavan kuvan järjestön piirissä tehdystä päihdetyöstä, kehittämisestä, vaikuttamistoiminnasta ja viestinnästä sekä esittelee...

Opinnäytetyö Jälkipolun sosiaalisesta kuntoutuksesta valmistunut

Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Ella Halmelan Tukikohta ry:lle laatima opinnäytetyö "Asiakaskokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta Jälkipolku-päihdekuntoutusohjelmassa" on valmistunut. Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä Jälkipolun nykyistä tai...

Vuoden päihdesairaanhoitaja -tunnustus Tukikohta ry:lle

Päihdelääketieteen yhdistys ry:n sairaanhoitajien työryhmä on myöntänyt Vuoden päihdesairaanhoitaja -tunnustuksen Tukikohta ry:lle tänään Päihdelääketieteen päivillä. Tunnustus myönnetään sairaanhoitajalle, työyhteisölle tai organisaatiolle, joka on tehnyt...

Opinnäytetyö SATU-hankkeen sairaalayhteistyöstä julkaistu

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Tiina-Tuulikki Puumalaisen opinnäytetyö Monitoimijainen yhteistyö Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päihde- ja mielenterveystyössä : työntekijöiden kokemuksia Satu-projektista on valmistunut. Puumalainen...

Tarinoita vertaisuudesta ja voimaantumisesta

Päihdetyön vertaistoimintaa kehittävältä Osis II -hankkeelta ilmestyi marras-joulukuussa kirjanen, johon on koottu vertaisten kokemuksia käytännön vertaistyöstä. Tarinoita vertaisuudesta - Osiksen vertaisten tarinoita vertaistyön ytimestä kuvaa vertaistoiminnan arkea...

Opinnäytetyö huumeita käyttävien läheisistä julkaistu

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Minna Viertorinteen opinnäytetyö Läheisten kokemuksia huumeita käyttävän rinnalla valmistui marraskuussa 2017.  Tutkimus toteutettiin keräämällä kirjallisia kertomuksia Tukikohta ry:n läheispalveluissa...

Kannanotto: Huumekuolemaa on lupa surra

Huumekuolema tapahtumana pysäyttää. Huumekuolema ja siihen liittyvä surun käsittely on omaisten kokemana jopa vaikeampaa kuin itse päihderiippuvuus. HIljaisuus ja monet voimakkaan ristiriitaiset tunteet monesti ympäröivät huumekuolemaa. Asiasta ei aina tohdita puhua...

Tiedote: Alkoholilaissa on kyse koko kansan terveydestä

Esitys uudeksi alkoholilaiksi on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Alkoholilain uudistuksessa keskeiseksi kysymykseksi on noussut vähittäiskaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostaminen 5,5 prosenttiin. Alkoholista aiheutuvat haitat lisääntyvät, jos...