Ajankohtaista

Opinnäytetyö: Toiminnalliset menetelmät Suunta-projektissa

Kalle Polkutien opinnäytetyössä kehitettiin uusia toiminnallisia menetelmiä osaksi Tukikohdan Suunta-kurssia. Toiminnallisten menetelmien tavoitteena oli vahvistaa kurssille osallistujien aktiivisuutta, minäpystyvyyttä ja osallisuuden kokemuksia. Toiminnallisia...

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä