Tukikohta ry on julkaissut toimintakertomuksensa vuodelta 2017. Vuosikirja käsittelee järjestön toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se antaa kattavan kuvan järjestön piirissä tehdystä päihdetyöstä, kehittämisestä, vaikuttamistoiminnasta ja viestinnästä sekä esittelee järjestön monipuolista palvelukokonaisuutta. Vuonna 2017 Tukikohta ry:n toiminnan piirissä kohdattiin päihteitä käyttäviä, päihdekuntoutujia ja läheisiä 13 642 kertaa. Kasvua edellisvuoteen oli 26 prosenttia.

Voit tutustua julkaisuun alla tai tilata sen maksutta järjestöstä.

Tilaukset ja lisätiedot:

Mia-Marisa Ranta
järjestö- ja viestintäsuunnittelija
puh. 045 133 7456
mia-marisa.ranta(a)tukikohta.org

Huom. Loma-ajasta johtuen toimituksissa voi heinä-elokuussa olla viivettä.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä