Työllistymisen tuki

Tukikohta ry tukee päihdekuntoutujien työllistymistä ja työelämävalmiuksien vahvistamista erilaisin tavoin. Järjestö tarjoaa päihdekuntoutujille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, palkkatuettua työtä ja mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen.

Järjestössä työllistymisen tuen palvelut on suunnattu päihdekuntoutujille, jotka olleet pitkään työttöminä tai poissa työelämästä.

Kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatuen tavoitteena on parantaa työelämään siirtymisen mahdollisuuksia ja vahvistaa ammatillista osaamista sekä valmentautua työelämään. Tavoitteet ovat osin samat, mutta painotukset vaihtelevat tukimuodosta riippuen siten, että kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa painotetaan enemmän kuntoutuksellista näkökulmaa ja henkilön yksilöllisen tuentarpeen huomioimista ja palkkatuetussa työssä ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kartuttamista. Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä.

Mikäli haluat kehittää työelämävalmiuksiasi, tutustu myös päihdekuntoutujille suunnatuun Suunta-kurssiin sekä opioidikorvaushoidossa oleville suunnattuun OK-kurssiin.

Työllistymisen tuki lyhyesti

Tavoitteena opetella työelämässä ja opiskelussa tarvittavia taitoja sekä vaikuttaa positiivisesti kuntoutujan itsetuntoon ja stressinsietokykyyn.

Lisätietoja

Ron Furman
toiminnanjohtajaja
puh. 040 820 2564
ron.furman(a)tukikohta.org