Suunta – kohti työ- ja opiskeluelämää

Suunta-projektissa vahvistetaan vaikeasta päihdeongelmasta toipuvien nuorten työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset päihdekuntoutujat, mukaan lukien korvaushoidossa olevat.

Suunta-kurssin kesto on neljä kuukautta ja kurssille mahtuu enintään 8 kuntoutujaa. Kurssiin sisältyy 6 viikon työharjoittelu sekä EA1-, hygieniapassi- ja ATK-koulutus. Kurssia on neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin sisältäen yhden toimintapäivän.

Kurssin tavoitteena on:

  • vähentää päihdekuntoutujan pelkoja työ- ja opiskeluelämää kohtaan
  • auttaa kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa, vahvuutensa ja taitonsa sekä myös hyödyntämään niitä
  • tukea identiteetin muutoksessa
  • vahvistaa toimintakykyä, arjenhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuunottamista
  • harjoitella sosiaalisia taitoja sekä itsensä ilmaisua, palautteen antamista ja vastaanottamista
  • vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta
  • tutustua työelämän pelisääntöihin ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin
  • rohkaista ja tukea työ- ja opiskeluelämään siirtymisessä

Projektia rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kurssille osallistuminen on kurssilaisille ilmaista. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä, kurssilaiset valitaan haastatteluiden kautta.

Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyn 2018 kurssi alkaa 3.9. Lisätietoja syksyn kurssista löydät täältä.

Suunta lyhyesti

Suunta-projekti tarjoaa nuorille päihdekuntoutujille 4 kk kestävän kurssin

Kurssilla vahvistetaan työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja arjenhallintaa sekä autetaan kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa.

Kurssi sisältää 4-6 viikon työharjoittelun.

Lisätietoja

Johanna Linnamaa
projektivastaava
puh. 045 892 1289
johanna.linnamaa(a)tukikohta.org
(opintovapaalla 1.6.-30.8.2018)

Niina Pietilä
projektityöntekijä
puh. 044 241 2828
niina.pietila(a)tukikohta.org