Osis II – vertaisten osallisuutta vahvistamassa

Osis II –hanke kehittää haittoja vähentävällä työotteella vertaistoimintaa huumemaailmassa elävien ihmisten keskuuteen. Tarkoituksena on tavoittaa huumeita käyttäviä ihmisiä ja kouluttaa heistä vertaistoimijoita, jotka tekevät vertaistyötä omassa elinpiirissään. Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Osis-hanke pitää vertaisistaan huolta myös virkistys- ja leiritoiminnalla. Samalla vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen jatkuu ja asiakkaita ohjataan sekä saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään.

Osiksessa pyörii kaksi ryhmää ja matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila. Verto-tiimi on tarkoitettu kaikille vertaisina toimiville ja vertaisuudesta kiinnostuneille ja VeryNais-ryhmä on tarkoitettu vertaisina toimiville naisille. Kummassakin ryhmissä on tavoitteena ihmisten kohtaamisen ja voimaantumisen lisäksi kouluttaa, tukea ja kannustaa vertaisena toimimiseen sekä itsenäisesti että ammattilaisen rinnalla. Verto-tiimissä työstetään vertaisuutta syvemmällä tasolla ja kehitetään vertaisten taitoja tehdä palveluihin ohjausta ja saattamista. Naisvertaisten hyvinvointia vahvistetaan VeryNais-ryhmän naiserityisellä työotteella, jossa koulutuksen ja vertaistuen ohella tarjotaan naisille myös hemmottelua.

Matalan kynnyksen Tsemppis-kahvilaan tiistai-iltapäivisin ovat tervetulleita kaikki vertaiset ja vertaistoiminnasta kiinnostuneet. Kahvilassa voi juoda kupposen kuumaa, lukea päivän lehdet ja saada työntekijöiltä apua asioiden hoitamiseen ja oman elämäntilanteen selkeyttämiseen. Kahvilassa on käytössä tietokone, tulostin-kopiokone-skanneri sekä puhelin asiointikäyttöön. Työntekijöiden kanssa on mahdollisuus varata myös tunnin yksilöaika, jos haluaa jutella tai selvitellä asioita rauhassa. Kahvilassa on jaossa myös hävikkiruokaa.

Tsemppis-kahvilan aikana lähiympäristössä kiertelee Osiksen etsivän työn-tiimi, johon kuuluu ammattilainen ja 1-2 vertaista. Etsivässä työssä jalkaudutaan kadulle ja ihmisten keskuuteen. Jalkautumalla pyritään löytämään ja kohtaamaan päihteitä käyttäviä ihmisiä, jotka ovat palveluiden ulkopuolella ja ohjaamaan heitä palveluihin sekä Osiksen toimintaan. Vertaisvuoroihin etsivään työhön ja kahvilaan on mahdollista päästä käymällä verto-tiimeissä.

Osiksen hankekumppani käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (mm. käytämme samoja tiloja). Osiksessa tehdään myös aktiivisesti vaikuttamis- ja kouluttamistyötä vertaistoiminnasta sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä. Luethan Elämä vastassa- blogiamme, jossa kerromme ajatuksiamme haittoja vähentävästä vertaistoiminnasta osoitteesta www.elamavastassa.fi.

Osis II –hankkeen kumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Hankkeesta vastaa projektipäällikkö ja hankesisältöjä luotsaavat Kati Savolainen (A-klinikkasäätiö) ja Hede Kumpulainen (Tukikohta ry) sekä Risto Kansanen (A-klinikkasäätiö), joka vastaa tiistaisin etsivästä työstä. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2017 ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

 

Osis lyhyesti

Osis II -hanke kehittää huumeita käyttävien ja kuntoutuvien vertaistoimintaa ja pyrkii vahvistamaan heidän osallisuuttaan.

Hanke toteutetaan Tukikohta ry:n, A-klinikkasäätiön ja Suomen Lumme ry:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Hede Kumpulainen
projektisuunnittelija
puh. 044 752 3033
hede.kumpulainen(a)tukikohta.org

Kati Savolainen
projektisuunnittelija
puh. 040 167 6209
kati.savolainen(a)a-klinikka.fi

Risto Kansanen (tavoitettavissa tiistaisin)
projektityöntekijä
puh. 050 337 8018
risto.kansanen(a)a-klinikka.fi