Osis II – vertaisten osallisuutta vahvistamassa

Osis II –hanke kehittää vertaistoimintaa keskittyen huumemaailmassa elävien vertaisten toiminnan ja osallisuuden vahvistamiseen. Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen jatkuu ja asiakkaita ohjataan sekä saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään.

Osiksessa pyörii kolme ryhmää: VeryNais –ryhmä naisille, etävertaisten voimaannuttava koulutus huonokuntoisille, vertotiimi vertaisina toimiville. Jokaisessa ryhmässä tavoitteena on ihmisten kohtaamisen ja voimaantumisen lisäksi kouluttaa, tukea ja kannustaa vertaisena toimimiseen sekä itsenäisesti että ammattilaisen rinnalla. Vertotiimissä työstetään vertaisuutta syvemmällä tasolla ja kehitetään vertaisten taitoja tehdä palveluihin ohjausta ja saattamista. Ryhmä on tarkoitettu vertaisina toimiville. Etävertaisten voimaannuttava koulutusryhmä järjestetään huonokuntoisten ihmisten elinpiiriin. Ryhmässä saa vertaistukea, tietoa ajankohtaisista päihdemaailmaan liittyvistä asioista ja vertaistoiminnasta. Ryhmä kestää 5-7 kertaa. Naisvertaisten hyvinvointia vahvistetaan Osiksen naiserityisellä työotteella ja naisille tarkoitetulla VeryNais-ryhmällä. Uuden hankekumppanin, Suomen Lumme ry:n kanssa Osis kokoaa pääkaupunkiseudun vertaisryhmittymiä yhteen. Osiksen aktiivinen vaikuttamis- ja kouluttamistyö vertaistoiminnasta sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä jatkuu.

Osis II –hankkeen kumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Helena Virokannas (A-klinikkasäätiö) ja hankesisältöjä luotsaavat projektisuunnittelijat Kati Savolainen (A-klinikkasäätiö) ja Hede Kumpulainen (Tukikohta ry). Hanke toteutetaan vuosina 2015-2017 ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Osis lyhyesti

Osis II -hanke kehittää huumeita käyttävien ja kuntoutuvien vertaistoimintaa ja pyrkii vahvistamaan heidän osallisuuttaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön Helsingin Vinkin ja Suomen Lumme ry:n kanssa.

Lisätietoja

Helena Syväranta
projektipäällikkö
puh. 040 167 8755
helena.syvaranta(a)a-klinikka.fi

Hede Kumpulainen
projektisuunnittelija
puh. 044 752 3033
hede.kumpulainen(a)tukikohta.org

Kati Savolainen
projektisuunnittelija
puh. 040 167 6209
kati.savolainen(a)a-klinikka.fi