Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija (YAMK) Minna Viertorinteen opinnäytetyö Läheisten kokemuksia huumeita käyttävän rinnalla valmistui marraskuussa 2017.  Tutkimus toteutettiin keräämällä kirjallisia kertomuksia Tukikohta ry:n läheispalveluissa asioineilta läheisiltä. Mukana oli myös muutamia muualta kerättyjä läheisten kirjoituksia.

Opinnäytetyö valottaa mm. läheisten kokemia vaikeita tunteita ja niitä arkielämän vaikeuksia, joita huumeiden käyttö oli tuonut läheisen elämään. Jatkuva hätä ja huoli huumeita käyttävästä vaikutti läheisen jaksamiseen ja elämää varjostivat myös häpeän ja syyllisyyden tunteet. Vuosia jatkunut kuormittava elämäntilanne vaikutti läheisen selviytymiseen, terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimuksen mukaan huumeita käyttävien läheiset tarvitsevat asiantuntevaa ammatillista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä opinnäytetietokannassa täällä.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä