Haemme sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajaa Jälkipolku-päihdekuntoutusohjelmaan.

Tukikohta ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tukea ja auttaa niin päihteitä käyttäviä, kuntoutuvia, kuin myös heidän läheisiään.

Jälkipolku kuntoutusohjelma on Tukikohta ry:n kehittämä ja ylläpitämä avohoidollinen kuntoutusohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille päihdeongelmista toipuville henkilöille. Kuntoutusohjelmassa hyödynnetään ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä vertaisryhmän tarjoamaa tukea. Kuntoutusohjelma koostuu terapiasta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Vapaa-ajan toiminnat, leirit ja työpajat kuuluvat olennaisena osana kuntoutusohjelmaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden työpanosta ja osaamista hyödynnetään toiminnan toteuttamisessa.

Haemme ohjaajaa, jonka vastuulla on kuntoutujien sosiaalisen kuntoutumisen ohjaaminen. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua sekä vahvistaa tämän arkea ja arjenhallinnan taitoja. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja, osallisuutta sekä toimintakykyä sosiaalisissa tilanteissa. Sen keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja vahvistaa niitä. Tavoitteena on, että asiakkaalla on hyvä ja varma olo selviytymisestään yhteiskunnassa. Sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyy lisäksi keskustelu- ja toimintaryhmiä, urheilu- ja vapaa-ajan toimintoja, leirejä, työpajoja sekä ohjausta opiskeluun ja työelämään. Jälkipolun moniammatillinen työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan sekä psykoterapeutin koulutuksen saaneista työntekijöistä.

Jälkipolku-kuntoutusohjelmaan etsitään sosiaalialan korkeakoulututkinnon (esim. sosionomi amk) omaavaa henkilöä, jolla on ainakin 1-5 vuoden työkokemus alalta. Valittavalta henkilöltä edellytetään kiinnostusta kuntouttavasta työotteesta, ymmärrystä sosiaalisesta kuntoutuksesta, ammatillista ymmärrystä ja tietoa päihderiippuvuuteen liittyvistä ilmiöistä ja niiden kohtaamisesta. Työssä tarvitaan myös hyvää suullista ja kirjallista osaamista sekä pääkaupunkiseudun palvelujärjestelmän tuntemusta. Eritystaidot, kuten 5-pistekorva-akupunktiohoidon taito, nähdään plussana.

Tehtäväkuvaan kuuluu:
– sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien ohjaaminen ja suunnittelu
– yksilöohjaus ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen
– verkostoyhteistyö
– leirit ja työpajat
– kirjalliset työt
– kehittämis- ja arviointityö

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iä ja tehtävä sijoittuu palkkaluokkaan G25.  Kyseessä on noin vuoden määräaikainen kokoaikatyö. Määräaikaisuuden perusteena on toimivapaan sijaisuus. Työ alkaa 15.6. tai sopimuksen mukaan. Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry(a)tukikohta.org viimeistään 31.5. klo 16 mennessä. Rekrytoinnin tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa: www.tukikohta.org/rekrytointi

Lisätietoja tehtävästä antavat

Katja Lindström
Jälkipolku-kuntoutusohjelman hoitovastaava, YET psykoterapeutti
katja.lindstrom(a)tukikohta.org
045 1212 864

Ron Furman
toiminnanjohtaja
ron.furman(a)tukikohta.org
040 820 2564

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä