Päihteiden käyttö ja sekava, häiritsevä käytös julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä aiheuttaa tutkimusten mukaan turvattomuuden tunteita. Ratkaisuksi toivotaan usein lisää valvontaa. ”Valvonta lisää turvallisuutta, mutta turvallisuutta tuo myös ajatus siitä, että voimme luottaa kanssamatkustajiin. Älä jätä kanssamatkustajaa yksin, jos huomaat, että apuasi tarvitaan”, sanoo EHYT ry:n asiantuntija Inari Viskari.

Helsingin joukkoliikenteessä starttaa Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanja 12. marraskuuta 2018. Kaikkien kaupunki -kampanjan tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä niin joukkoliikenteessä kuin muussakin julkisessa kaupunkitilassa.

”Matkustajat ovat osa yhteistä kaupunkitilaa. Miten kohtaamme toisemme ja millaista tilaa toisillemme teemme?” Inari Viskari kysyy.

Kampanjaan sisältyy tiivis ohjeistus päihtyneiden ihmisten kohtaamiseen liikennevälineissä. Yksin liikkuville lapsille tai muille tilanteen pelottavaksi kokeville suositeltavinta on vaihtaa paikkaa ja hakeutua turvallisten aikuisten seuraan.

”Päihtyneiden kanssa ei tarvitse jäädä juttelemaan. Toisaalta aikuisten on tärkeää myös uskaltaa toimia ja mennä häirinnän kohteen tueksi häiriötilanteissa, sillä turvallisuus ja viihtyvyys on kaikkien vastuulla. Hyväksytään erilaiset ihmiset, tehdään matkasta turvallinen ja viihtyisä yhdessä”, Viskari toteaa.

Sekä liikenteen tilaajalla HSL:llä että raitio- ja metroliikenteen operaattorilla HKL:llä on yhteinen tavoite: turvallinen ja rauhallinen joukkoliikennematka.

”Kaikkeen emme kuitenkaan voi vaikuttaa suoraan, sillä turvallisuudentunnetta nostavat tai laskevat myös esimerkiksi kanssamatkustajat. Toivomme, että tämä kampanja herättelee huomaamaan heikoimmat tai muuten apua tarvitsevat kulkijat joukkoliikenteessä”, sanovat joukkoliikennetoimijat.

Kampanjan aikana matkustajia kannustetaan jakamaan kokemuksiaan joukkoliikenteestä. Helsinki Poetry Connection koostaa tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esitetään 15. joulukuuta järjestettävässä Runometrossa.

Lisätietoja kampanjasta:

asiantuntija Inari Viskari, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto / EHYT ry
inari.viskari@ehyt.fi , puh. 040 451 4199

turvallisuuspäällikkö Juhana Hietaranta, HKL, puh. 09 31070504

asiakkuuspäällikkö Laura Sundell, HSL, puh. 045 657 9608

kaikkienkaupunki.fi

Kampanjan toteutus ja suunnittelu: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, HSL, HKL ja suunnittelutoimisto Måndag. Yhteistyökumppanina on lisäksi Helsingin kaupungin kanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö.

Mukana yhteistyössä:

A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Helsingin Kouluraittiuspiiri ry, Humaania päihdepolitiikkaa  ry, Irti Huumeista ry, Kalliolan Setlementti, Koulutus Elämään Säätiö, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Suomen Lumme ry, Suomen NMKY:n liitto YMCA Finland, Tukikohta ry, Vailla vakinaista asuntoa ry –  VVA ry​, YAD Youth Against Drugs ry

 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä