Julkaisut

Tukikohta ry julkaisee vuosittain vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman. Muuta julkaistavaa materiaalia ovat erilaiset työmallit, tutkimukset ja selvitykset. Järjestön jäsenille suunnattu jäsenkirje julkaistaan kahdesta neljään kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille suoraan kotiin. Järjestön palveluista on myös laadittu erilaisia esitteitä, joita voi tilata yhdistyksestä.

Järjestö on vuosien saatossa julkaissut toimintaansa liittyviä tutkimuksia ja työmalleja. Järjestö panostaa omaan julkaisutoimintaansa, jotta kattavassa palvelukokonaisuudessa tehtävä työ saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä näkyväksi ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Julkaisut valottavat yhdistyksessä tehtävän työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja haasteita.

Lisätiedot ja materiaalitilaukset

Mia-Marisa Ranta
järjestö- ja viestintäsuunnittelija
puh. 045 133 7456
mia-marisa.ranta(a)tukikohta.org