Järjestö

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tarjoaa tukea ja apua niin päihteitä käyttäville, kuntoutuville kuin myös heidän omaisilleen ja läheisilleen. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden parantaminen on järjestön toiminnan keskeinen tavoite. Siksi koko olemassaolonsa ajan järjestö on pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin esimerkiksi päihdepalvelujärjestelmässä ja muuttamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä hoitomyönteisemmäksi päihteitä käyttäviä kohtaan. Tukikohta ry:n perustehtävä on päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa tehtävä asiakastyö.

Tukikohta ry järjestää ohjattua ryhmätoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta ja päiväkeskustoimintaa päihteitä käyttäville asiakkaille sekä avohoidollista jälkikuntoutusta laitoshoidosta palaaville ja korvaushoidossa oleville asiakkaille. Päihteitä käyttäville ja päihteiden käytön lopettaneille on tarjolla koulutusta vertaistoiminnasta. Lisäksi järjestö tarjoaa läheisryhmätoimintaa, tuki- ja neuvontapalveluita sekä virkistystoimintaa päihteitä käyttävien läheisille ja koulutusta sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Järjestön tilat sijaitsevat Helsingissä. Toimisto sijaitsee osoitteessa Mäkelänkatu 56. Asiakastila ”Risteys” (päihteitä käyttävien palvelut) sijaitsee osoitteessa Mäkelänkatu 4 A ja Jälkipolku hoito-ohjelman asiakastilat osoitteessa Aleksis Kiven katu 50.

Toiminnan päärahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto- ja terveysvirasto. Suomen Ulkoasiainministeriö rahoitti järjestön Sopi Jikko -kehitysyhteistyöprojektia Senegalissa vuosina 2009-2015. Jälkikuntoutusohjelma on puolestaan kuntarahoitteinen. Tukikohta ry tekee yhteistyötä viranomaisten, eri hoitoyksiköiden sekä muiden sosiaali- ja päihdealan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.