Jälkipolku-kuntoutusohjelma

Jälkipolku on Tukikohta ry:n kehittämä ja ylläpitämä avohoidollinen päihdekuntoutusohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille päihdeongelmista toipuville. Asiakasprosessin tavoitteita ovat itsenäisyyden vahvistaminen, sosiaalisten suhteiden normalisoituminen, oman päihdesairauden hoitamaan oppiminen, retkahdusvaaran tunnistaminen ja päihteettömään elämään sitoutuminen.

Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa hyödynnetään ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä vertaisryhmän tarjoamaa tukea. Kuntoutusohjelma sisältää ryhmäterapiaa, sosiaalista kuntoutusta sekä harrastustoimintaa. Kuntoutusohjelmaan kuuluvat myös leirit sekä erilaiset työpajat. Prosessin loppuvaiheessa asiakasta tuetaan työtoimintaan, opiskeluun tai työharjoitteluun kiinnittymisessä.

Asiakkaan kannalta on parasta, että Jälkipolku-kuntoutusohjelma sisällytetään kuntoutusyksikössä laadittuun hoitosuunnitelmaan. Kuntoutukseen hakeudutaan haastattelun kautta, jossa sovitaan kuntoutuksen aloituksesta yhdessä lähettävän tahon kanssa. Ajan voi varata Jälkipolun työntekijöiltä. Siirtyminen Jälkipolkuun tapahtuu, kun asiakas on saanut kuntansa myöntämän maksusitoumuksen. Jälkipolku-kuntoutusohjelmaan voi hakeutua myös suoraan avohoidon piiristä Päihde- ja psykiatrian keskuksesta, nuorisoaseman tai sosiaalitoimen lähettämänä.

Työskentelyn keinot

Jokaiselle kuntoutusohjelmaan osallistuvalle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Työskentely perustuu ohjattuun ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn, jossa käytetään työmuotoina ratkaisukeskeistä ryhmäterapiaa sekä vertaisvaikuttamista. Lisäksi tarjotaan yksilöterapiaa tarpeen mukaan, sosiaalista kuntoutusta, harrastetoimintaa sekä ohjausta koulutukseen, työpajatoimintaan ja työelämään.

Asiakkaat tarvitsevat oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen kuntoutusohjelmaan. Suosittelemme Jälkipolku-kuntoutusohjelman kestoksi vähintään 6 kuukautta. Hoidon jälkeen tavoitteena on kiinnittyä opiskeluun / työelämään.

Kuntoutusohjelma sisältää:

• ryhmäterapiaaterapiaa
• yksilöterapiaa tarpeen mukaan
• sosiaalista kuntoutusta
• lämmin ruoka kahtena päivänä viikossa
• yksilöohjausta
• työelämään ja koulutukseen ohjausta
• työpajatoimintaa
• leirejä ja toimintapäiviä
• mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan
• yhteydenpito ja seuranta kuntoutusohjelman päätyttyä tarpeen mukaan

Korvaushoidossa oleville on oma Jälkipolku-ohjelmansa, lisätietoja täältä.

Jälkipolku lyhyesti

Avohoidollinen kuntoutusohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille päihdeongelmista toipuville.

Kuntoutusohjelmaan tullaan oman kunnan maksusitoumuksella.

Lisätiedot ja asiakaspaikkakyselyt

Katja Lindström
YET psykoterapeutti
puh. 045 121 2864
katja.lindstrom(a)tukikohta.org

Tuulia Kinnarinen
sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja
puh. 044 722 0160
tuulia.kinnarinen(a)tukikohta.org

Sara Lehtovirta
ohjaaja
puh. 044 974 2259
sara.lehtovirta(a)tukikohta.org