Mitä tarkoittaa, kun ihmisellä on päihdeongelma? Millaista elämä huumeriippuvuuden kanssa on? Miltä yhteiskunta näyttää marginaalista käsin? Voiko huumemaailmassa elävä ihminen auttaa muita?

Huumeet ja huumeiden käyttö herättävät monenlaisia kysymyksiä ja vahvoja tunteita. Uusi Elämä vastassa -blogi pyrkii tarjoamaan näkökulmia tähän keskusteluun. Se haastaa ihmisiä kurkistamaan kolikon kääntöpuolelle ja kertoo kiertelemättä huumetyön arjesta, isoista ja pienistä asioista. Se tarjoaa ikkunan todellisuuteen, joka ei ole mustavalkoinen, ja muistuttaa samalla ihmisarvon vaalimisen merkityksestä kaikissa olosuhteissa.

Blogia ylläpitää huumemaailmassa elävien ihmisten vertaistoimintaa kehittävä Osis II -hanke. Vertaistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset saavat tukea toisiltaan. Toiminnalla pyritään vähentämään huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja, voimaannuttamaan toimintaan osallistuvia ihmisiä sekä tarjoamaan mielekästä tekemistä. Koulutetut vertaistoimijat, vielä itse huumemaailmassa elävät ihmiset, vievät tietoa omaan elinympäristöönsä, tukevat muita päihteiden käyttäjiä ja saattavat esimerkiksi päihdepalveluihin tai vaihtavat puhtaita pistosvälineitä. Hankkeen taustalla ovat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry.

Blogi on suunnattu suurelle yleisölle, kaikille huumetyöstä ja vertaistoiminnasta kiinnostuneille. Blogi on tarkoitettu myös niille, joilla on jo vakaa mielipide ja käsitys asioista – keskustelua ei koskaan ole liikaa. Blogin kirjoittajat ovat kehittämishanke Osiksen työntekijöitä; päihdealan ammattilaisia ja asiantuntijoita. Blogissa kirjoittavat myös ”vierailevat tähdet”, jotka työskentelevät haittoja vähentävässä päihdetyössä.

Tervetuloa mukaan seuraamaan Elämä vastassa -blogia!

Blogi löytyy osoitteesta www.elamavastassa.fi

Lisätietoja blogista ja Osis II -hankkeesta antaa:

Helena Syväranta
projektipäällikkö
helena.syvaranta(a)a-klinikka.fi
puh. 040 167 8755

Hanketoimijat:
A-klinikkasäätiö
Tukikohta ry
Suomen Lumme ry